Търсене
×

Регистрация

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Вход!
×

Вход

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Регистрация!
×

Регистрация

Use your Facebook account for quick registration

OR

Вход

Sign in using your Facebook account

The present simple - Сегашно просто време

от: Reaper_aaG     Автор : Аугустин Атанасов Григоров
ª
 
Сегашното просто време е основно в Английският език.То изразява действия който по принцип извършваме. Не се интересува дали в момента извършваме действието. Неговата структура в съобщително изречение е : Определителен член, Подлог, Спомагателен глагол, Сказуемо, Обстоятелствено пояснение, Определение, Допълнение. (Пояснение : Подлогът и сказуемото са задължителни части на изречението в сегашно просто времел)Примери: The Sun is beating down. I am a student in Lovech. I like football. Във въпросително изречение мястото на подлога и спомагателния глагол в изречението се разменя и структурата става следната :Спомагателен глагол, Подлог, Сказуемо, Обстоятелствено пояснение, Определение, Допълнение.Примери : Is the sun beating down? Am I student in Lovech? Do i like football? (ЗАБЕЛЕЖКА: Когато в изречението нямаме спомагателен глагол се добавя глагола "Do" - правя върша!)
Публикувано на: 16 Март, 2008   
Моля оценете това резюме : 1 2 3 4 5
Превод Изпращане Link Печат

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.